Museets pedagogiska verksamhet

Konsten är till för alla! Vårt pedagogiska arbete drivs av just den övertygelsen; att alla oavsett ålder eller förkunskaper kan ta in, reflektera över och (åter)upptäcka konsten i dess skiftande former och uttrycksätt.

Våra ledord är tillgänglighet, omsorg, öppenhet, respekt och närvaro. Vi lyssnar, vågar och utforskar, vi experimenterar, misslyckas och skapar. Vi sätter konsten i relation till våra liv och världen runtomkring oss. Tillsammans tar vi ingenting för givet.

PLACEHOLDER TEXT!