Museets samling

Eskilstuna konstmuseum förvaltar en konstsamling med verk från 1600-tal till nutid. Den består till störst del av nordisk och nordeuropeisk konst, med tyngdpunkten på svensk 1900-tals måleri.

Grunden ligger i den generösa gåva om nästan 500 verk som Eskilstuna konstförening skänkte staden 1948. Då hade konstföreningen redan drivit Eskilstuna konstmuseum sedan 1937 och lagt en god bas för samlingen som idag består av cirka 6200 verk varav 5000 teckningar, akvareller och grafiska blad.

På ett svart bord ligger ett konstverk av BIP, Britt-Ingrid Persson. Konstverket är gjort i keramik och föreställer en stängd bok med ett ihopklämt människohuvud som sticker ut från bokens mitt.

Boken, av Britt-Ingrid "BIP" Persson, visas i tema Scen.

Samlingsutställningen

I museets basutställning med konst ur samlingen visas ungefär 200 verk. Konstverken hänger efter olika teman som bygger på allt ifrån
konstnärliga processer och motivval till enskilda konstnärskap.

Just nu visas konsten efter följande teman:

  • Blyerts och gips
  • Rörelse och rumslighet
  • Modernismen
  • Vera Nilsson
  • Scen
  • Tillit
  • Förflyttning
  • Vardagen och världen
  • Sörmlandskonstnärer

Samlingen utökas med cirka ett till två verk varje år.

Depositionskonst – Eskilstuna kommuns lånekonst

Depositionskonsten är en samling av konstverk för utlån till Eskilstuna kommuns verksamheter och offentliga platser.

Samlingen omfattar drygt 5 000 verk, vilka lånas ut till olika kommunala, offentliga miljöer där du som invånare kan ta del av dem.

Är du kommunalanställd och vill låna verk ur depositionskonstsamlingen till din arbetsplats? Kontakta museets handläggare med ansvar för depositionskonsten:


Bild överst på sidan: Från temat Sörmlandskonstnärer i samlingen på Eskilstuna konstmuseum.