BOOM!

Utställningen BOSS BODY handlar om den kvinnliga kroppen och vad den kan åstadkomma. Medlemmarna i BOOM! är alla glasblåsare i grunden och när de skapar i glas är den egna kroppen hela tiden närvarande i arbetet. I BOSS BODY bjuder de in till ett alternativt gym där alla är välkomna att använda kroppen och bli stärkta tillsammans!

BOSS BODY
23 mars – 25 augusti 2024

Kvinnlig glasblåsare står framför en smältdegel med en järnpinne med hett glas. I förgrunden syns en glasskulptur. 

Glasproduktion inför utställningen på Eskilstuna konstmuseum. Foto: Louise Eriksson.

Den kvinnliga kroppen är ständigt under lupp och genom årtiondena har idealen förändrats. Men det konstanta handlar om hur kroppen ser ut och inte vad den gör. Den ska vara smal, den ska betraktas. Den ska skylas, den ska exponeras. En stark kropp ser inte alltid muskulös ut. En muskulös kropp kan betraktas med respekt, ett tecken på flit och hängivenhet. Men blir den för muskulös blir den ”okvinnlig”. Den kvinnliga kroppen kritiseras och attackeras från flera håll samtidigt.

BOSS BODY handlar inte om att förmedla skeva ideal som ”Strong is the new skinny”, utan låta kroppen se ut som den vill, låta kvinnor se ut som de vill. Det är dags att krossa föreställningarna om hur vi förväntas se ut och byta fokus.

I en undersökning där unga i Eskilstuna fick svara på vad de önskar sig mer av i kommunen var det framförallt två saker som kom upp – möjligheten att träna, och att dansa. Det är något som gjort avtryck i BOOM!s arbete med BOSS BODY. På Eskilstuna Konstmuseum kommer besökarna att möta en träningsmiljö där de uppmanas använda maskinerna och utföra ett träningspass. Med justerbara träningsmaskiner byggda av enkla, synliga mekanismer och fria vikter i glas vill BOOM! bjuda in till ett alternativt gymrum där alla är välkomna att bli stärkta tillsammans.

Mitt i rummet finns en stor discokula. Den har blivit en återkommande symbol i BOOM!s arbete där de problematiserar och kritiserar patriarkala strukturer och uppmanar till samarbete och solidaritet. Discokulan symboliserar dans och glam, men också en rörelse som var revolutionerande och skapade rum som var välkomnande, oavsett kön eller sexuell läggning. Som glaskonstnären Markus Emilsson uttryckte det: BOOM!s arbete sker med knutna nävar och konfetti.

I utställningsrummet spelas nyskriven musik av Lille Åbo och här visas också en film från den glasproduktion som gjordes i hyttan inför utställningen. Filmen är gjord av fotografen Louise Eriksson.

Fem kvinnor står framför bakluckan på en bil och håller i olika vikter i glas. 

BOOM! Foto: Hedda Axelsson

BOOM! är en kvinnoseparatistisk glasgrupp som startade 2015, utifrån ett behov av att skapa nya arenor för svenskt glas, på jämställda villkor. Sedan starten har gruppen skapat olika typer av diskussionsforum, genomfört utställningar, publika performances och gett ut publikationer. De har också byggt en mobil glashytta och genomfört workshops med barn och unga där de har fått prova på att blåsa glas.

BOOM! arbetar i projektform, ofta med olika samarbetspartners. Det är dels offentliga institutioner som konsthallar, museum och bibliotek, och dels utövare från andra discipliner. På olika sätt försöker medlemmarna att vidga sitt fält, både ur ett jämställdhetsperspektiv, men också teknik-, material- och kunskapsmässigt.

Medlemmarna i BOOM! är:

Sara Lundkvistt

Sara startade BOOM! 2015. Sara inspireras av magiska fenomen, spiritualitet och science fiction där hon är intresserad av att få glasobjekten att spegla begär, hopp och drömmar.

Nina Westman

Nina vill med humor, politik och glas gestalta människans, på olika sätt, sköra natur.

Matilda Kästel

Matilda gillar blandmaterial. Hon inspireras av kroppen, saker som läcker och det som är äckligt och fint på samma gång.

Ammy Olofsson

Ammy är intresserad av materialet glas både från ett estetiskt och tekniskt perspektiv. Hon kombinerar glas med elektronik och inspireras av traditionellt hantverk, ny teknik och gammal science fiction.

Erika Kristofersson Bredberg

Erika dras till det syntetiska och konstgjorda. Till fantasivärldar, lekfullhet och satir.

Bild överst på sidan: Glasproduktion inför utställningen på Eskilstuna konstmuseum. Foto: Louise Eriksson