Gittan Jönsson

Gittan Jönsson, pionjär inom feministisk konst, skapar plats för den enskilda människans vardagliga betraktelser och göromål, men sätter dem samtidigt i ett globalt perspektiv. I höst på Eskilstuna konstmuseum visar hon en bredd av såväl äldre som nyare arbeten.

WE ARE ALL ASTRONAUTS ON A SPACESHIP CALLED EARTH
1 oktober – 19 februari 2023

Konstverket Bort med diktatorn, av Gittan Jönsson.

Gittan Jönsson, "Bort med diktatorn"

Gittan Jönsson betraktar, kommenterar och vandrar genom samtiden i sina konstverk. I måleriet sker det genom lager på lager. Både motiv och färg läggs på som en bearbetning av minnen och ibland med fasa inför framtiden. Där finns en mångtydighet utan färdiga sanningar. Hon skapar plats för den enskilda människans vardagliga betraktelser och göromål, men sätter dem samtidigt i ett globalt perspektiv. Hon gör det med sinnlig skärpa och politisk udd, ofta omnämnd som pionjär inom feministisk konst.

Utställningen heter We are all astronauts on a spaceship called earth. Det är ett citat hämtat från arkitekten, formgivaren och uppfinnaren Buckminster Fuller (1895–1983). I ett livsavgörande skede i sitt liv bestämde han sig för att undersöka hur mycket en enskild människa kan påverka världen i positiv riktning. Och Gittan Jönssons utställning kretsar kring människans svårigheter, både ur det stora och lilla perspektivet, samtidigt som hon, liksom Buckminster Fuller, låter oss förstå att vi kan förändra världen. Både enskilt och tillsammans.

Utställningen bjuder på en bredd av såväl äldre som nyare arbeten i olika tekniker.

Gittan Jönsson är född 1948, bosatt och verksam i Skåne och Berlin. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm, har gjort flera offentliga uppdrag och är representerad på Moderna museet, Nationalmuseum, Röhsska museet med flera. Eskilstuna konstmuseum äger Gittan Jönssons verk Destination okänd, som köptes in till samlingen år 2001.

År 2021 fick Gittan Jönsson motta Svenska Bildkonstnärsfondens Stora stipendium. Det delas ut till konstnärer som ”håller en mycket hög konstnärlig kvalitet och har stor betydelse för nya generationer av konstnärer”.

Målning, målad lager på lager, i blått, beige, brunt, rosa, lila och gult. I nederkant finns ett par, målat i vitt, som vandrar med en barnvagn framför sig. Målningen består av två delar, och har en horisontell skarv i mitten.

Vandrarna, 2020, av Gittan Jönsson. Foto: Charlotte Strömwall.