Dansbana – i Fröslunda

Dansbana är ett offentligt konstverk som görs i en medskapandeprocess med unga tjejer i Fröslunda. Eskilstuna konstmuseum har bjudit in föreningen Dansbana! som skapar platser för dans med målet att skapa en unik platsspecifik dansbana i Fröslunda utifrån unga tjejers behov.

Inspirationen för den blivande dansbanan kommer dels från landskapsarkitekten Ulla Bodorffs gestaltning av Fröslunda i slutet av 1940-talet och dels från handgester från unga tjejer i Fröslunda. Under sommarkollot 2023 framkom att handhjärtat, alltså ett hjärta format med hjälp av fingrarna, är en identitetsmarkör för dagens unga. Handhjärtat kommer att utgöra själva formen på den blivande dansbanan.

I augusti drar bygget av dansgolvet i Fröslunda igång. Först utförs markarbeten, gräv och grundläggning och därefter påbörjas läggning för hand av 2600 lokalt tillverkade träkubb av återvunnet timmer.

I Fröslunda samverkar Eskilstuna konstmuseum med Stadsbyggnadsförvaltningen, Scenkonst Sörmland och Kfast.

Föreningen Dansbana!

Dansbana! drivs av Anna, Anna och Teres, som alla är arkitekter. De skapar platser för dans genom deltagandeprocesser med fokus på unga tjejer. Föreningen arbetar med dans och dansbanor i Sverige och internationellt. De har arbetat fram en beprövad metod som de kallar "tool-kit".

Under sommaren 2024 pågår en medskapandeprocess vid Fröslunda skola med flera olika programpunkter och skapande. Vid aktiviteterna medverkar föreningen Dansbana! tillsammans med konstnären Malin Franzén. Mot slutet av sommaren har det nya offentliga konstverket i form av en dansbana växt fram!

Sommaren 2023 hade Eskilstuna konstmuseum ett danskollo i Fröslunda. Danskollot leddes av Eskilstuna konstmuseum och Föreningen Dansbana! och bjöd in barn och unga att dansa på olika platser.

Fokus för danskollot var tjejer och öppna aktivitetsytor. På kollot fick deltagarna testa att ”provdansa” platser förutsättningslöst. Var kändes det bra att dansa? På så sätt gjordes en kartläggning av specifika platser som skulle kunna bli aktuella för byggnation och den framtida dansbanan i Fröslunda.

Som en del av kollot fick deltagarna också skapa siluetter och bildspel med projektioner tillsammans med konstnären Malin Franzén.

Bild: Handgesten som kommer att utgöra själva formen på dansbanan. Till höger syns föreningen Dansbanas skiss.